Porada prawna on-line / 30 minut / Skype / Telekonferencja / z Adwokatem

PLN 250.00

Usługa dostępna poprzez Skype lub połączenie komórkowe. Porada prawna udzielana jest przez uprawnionego adwokata i jako taka objęta jest Tajemnicą Adwokacką.

Po dokonaniu zakupu w "uwagach do zamówienia", wskaż tematykę oczekiwanej porady. Pozwoli nam to sprawnie przypisać do sprawy Adwokata specjalizującego się w danej gałęzi prawa. 

Porady udzielane są od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00 - 19:00.

Termin porady prawnej ustalany jest indywidualnie.  W celu ustalenia terminu skontaktuj się z nami poprzez email: sekretariat@nowickiwojtaszek.pl

Przed rozpoczęciem porady, prosimy o przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprawy w formacie PDF lub JPEG. W trakcie trwania porady, konieczna może okazać się jej analiza. Adwokat udzielający porady, wskaże adres e-mail właściwy do przesłania dokumentacji w trakcie trwania porady.

W przypadku posiadania obszernej dokumentacji istotnej dla omówienia sprawy, prosimy o wcześniejszy zakup usługi: Porada prawna on-line / wstępne zapoznanie się z dokumentacją < 50 stron.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego Klienta.

Obowiązuje bezwzględny zakaz utrwalania oraz rozpowszechniania przez Klienta w jakiejkolwiek formie - treści świadczonych usług. Dotyczy to wizji, fonii, transkrypcji, zapisów rozmów, chatów, dostarczonych pism itp.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa autorskie do wszelkich koncepcji i rozwiązań prawnych powstałych w trakcie świadczenia usług online przysługują Sprzedającemu. Klient zobowiązuje się chronić takie prawa autorskie oraz zachować koncepcje i rozwiązania, będące przedmiotem takich praw, wyłącznie do własnego użytku.

Szczegółowy regulamin dostępny pod adresem: http://nowickiwojtaszek.pl/terms-and-conditions.