prev next

O Kancelarii


Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych, instytucji oraz firm od 2011 roku. Siedziba Kancelarii mieści się przy ul. Sady Żoliborskie 2/48 na warszawskim Żoliborzu. Z biura Kancelarii rozpościera się  widok na zieleń parkową oraz prywatny ogród, w którym w okresie wiosna-lato, można zrelaksować się na ławce, przy dobrej kawie. Siedziba mieści się nieopodal stacji Metra Plac Wilsona.

Nasza Kancelaria to jednak przede wszystkim prawo i zgrany, otwarty na Państwa potrzeby zespół. Reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa odszkodowań, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, handlowego oraz spadkowego i rodzinnego. Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów prawa gospodarczego. Prowadzimy sprawy i doradzamy zarówno na etapie negocjacji jak i na etapie postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji. 

Prowadzimy BLOG prawny.

Porady prawne On-line

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom naszych Klientów, jako jedna z pierwszych Kancelarii Adwokackich w Polsce, stworzyliśmy w pełni funkcjonalny Portal Doradztwa Prawnego On-line - świadczonego wyłącznie przez adwokatów.

Nasz zespół

Trzon Kancelarii Adwokackiej stanowią jej wspólnicy, adw. Mateusz Nowicki oraz adw. Kinga Wojtaszek - wpisani na listę czynnych zawodowo adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Każdy adwokat w ramach Kancelarii posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nasz zespół uzupełniają współpracujący Aplikanci Adwokaccy, Młodsi Prawnicy oraz Pracownicy Sekretariatu. 

 
 

Zakres usług

Jesteśmy zespołem adwokatów z nowoczesnym podejściem do prawa, dlatego wiemy, że nawet najlpeszy prawnik nie może specjalizować się we wszystkich dziedzinach prawa. Uważamy,  że odpowiedni zespół to podstawa sukcesu zarówno w toku prowadzonych negocjacji jak i w postępowaniu przed Sądem. Dobierając współpracowników, kierujemy się przede wszystkim ich wiedzą, umiejętnościami i odpowiedzialnością. Mając na uwadze powyższe, nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:


Prawo cywilne - ze szczególnym naciskiem na prawo odszkodowań, prawo umów, prawo spadkowe i postępowań o zapłatę. Sprawy z zakresu odszkodowań Kancelaria opiniuje bezpłatnie. 

Prawo gospodarcze - zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów prawa gospodarczego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze - postępowania mające na celu uregulowanie stosunków w rodzinie, m .in. rozwody, alimenty, kontakty, ubezwłasnowolnienia, przysposobienia.

Prawo kontraktowe -  sporządzamy i opiniujemy umowy i akty notarialne.

Prawo administracyjne - niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Kładziemy nacisk na prawo nieruchomości, prawo budowlane i prawo pozwoleń publicznych.

Prawo karne - prowadzimy postępowania zarówno w charakterze obrońców jak również oskarżycieli posiłkowych.


prev next
 

Wynagrodzenie

Jako zespół młodych prawników pozostajemy elastyczni jeżeli chodzi o dogodną dla Państwa formę wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi prawne. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem w oparciu o jego oczekiwania, rodzaj sprawy, jej złożoność, poświęcony czas i nakład pracy zespołu. Zasadniczo wyróżniamy kilka systemów rozliczeń z Klientem:


1. Wynagrodzenie abonamentowe: z góry ustalona kwota ryczałtu, płatna przez Klienta w co 3-6 miesięcznych odstępach czasu. W odróżnieniu od wynagrodzenia godzinowego, taka forma rozliczeń pozwala na zbilansowanie Państwa budżetu i odgórne zaplanowanie wydatków z uwzględnieniem okresowych opłat za świadczone usługi prawne.

2. Wynagrodzenie godzinowe: wynagrodzenie ustalone w oparciu o czas poświęcony na realizację zadania oraz przyjętą stawkę za jedną godzinę pracy zespołu. Wynagrodzenie płatne co miesiąc, na podstawie przesyłanego Państwu elektronicznie wykazu godzin. Każda czynność wymagająca poświęcenia więcej niż 3h czasu pracy zespołu - wymaga Państwa akceptacji przed jej wykonaniem. 

3. Success fee - wynagrodzenie dodatkowe, uzależnione od sukcesu. Proponowane Klientom nie będącym w stanie ponieść kosztów bieżącej obsługi prawnej w postępowaniach odszkodowawczych (np. o zadośćuczynienie za krzywdę).  Jest to honorarium procentowe, uzależnione bezpośrednio od wysokości uzyskanej na rzecz Państwa przed Sądem lub w postępowaniu przedsądowym kwoty pieniężnej.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe: z góry ustalona kwota wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy w dwóch instancjach. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania, dodatkowo płatne jest jedynie stawiennictwo adwokata na rozprawach w Sądzie. Rozwiązanie proponowane Klientom zdecydowanym na poniesienie z góry całego kosztu obsługi prawnej.

5. Wynagrodzenie indywidualne: ustalane indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem jego uwag i potrzeb.
 

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: sekretariat@nowickiwojtaszek.pl


 

RODO: Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez zespół Kancelarii wyłącznie w celu skontaktowania się w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Więcej informacji na: www.nowickiwojtaszek.pl/privacy-policy