Darmowa porada prawna on-line / 60 minut / Adwokat / Wyłącznie dla osób poszkodowanych w wypadkach

PLN 0.00

Darmowa porada prawna on-line dotyczy wyłącznie spraw z zakresu:

1. zadośćuczynienia za krzywdę, ból, cierpienie, śmierć osoby bliskiej;
2. odszkodowania;
3. renty, ustalenia odpowiedzialności na przyszłość oraz innych pokrewnych roszczeń;

- dla osób Poszkodowanych lub ich bliskich w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, innych wypadków powstałych z cudzej winy oraz błędów medycznych. 

Termin darmowej porady prawnej ustalany jest indywidualnie. Przewidujemy udzielanie porad w czasie rzeczywistym, niezwłocznie po zgłoszeniu. W celu ustalenia terminu skontaktuj się z nami poprzez e-mail na adres: sekretariat@nowickiwojtaszek.pl

NW Legal sprawy z wyżej wymienionego zakresu opiniuje bezpłatnie. Skorzystanie z darmowej porady prawnej on-line nie rodzi żadnych zobowiązań na przyszłość po stronie Klienta.

Obowiązuje bezwzględny zakaz utrwalania oraz rozpowszechniania przez Klienta w jakiejkolwiek formie - treści świadczonych usług.  Dotyczy to wizji, fonii, transkrypcji, zapisów rozmów, chatów, dostarczonych pism itp.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa autorskie do wszelkich koncepcji i rozwiązań prawnych powstałych w trakcie świadczenia usług online przysługują Sprzedającemu. Klient zobowiązuje się chronić takie prawa autorskie oraz zachować koncepcje i rozwiązania, będące przedmiotem takich praw, wyłącznie do własnego użytku.

O poradach prawnych online:

Porady prawne udzielane są przez uprawnionych adwokatów i są objęte tajemnicą adwokacką.

Porady prawne online udzielane są od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00 - 19:00. 

Przed rozpoczęciem porady, prosimy o przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprawy w formacie PDF lub JPEG. W trakcie trwania porady, konieczna może okazać się jej analiza. Adwokat udzielający porady, wskaże adres e-mail właściwy do przesłania dokumentacji.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego Klienta jak również zastrzega możliwość wstrzymania świadczenia usługi darmowej porady prawnej w każdej chwili bez podania przyczyny.

Szczegółowy regulamin dostępny pod adresem: http://nowickiwojtaszek.pl/terms-and-conditions.