Obowiązek zapewnienia przedszkola dla każdego 3-latka.

Coż, powoli kończą się wakacje i czas na powrót do szkoły. Handel tornistrami kwitnie, rodzice z uśmiechem na twarzy składają wnioski 300+. My jednak nie o tym.

Dzisiejszy wpis dedykujemy rodzicom najmłodszych pociech. Wielu rodziców dalej nie wie bowiem, że od 1 września 2017 roku - zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 r. - istnieje obowiązek zapewnienia przez gminę prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dla każdego 3 latka.

Co istotne, miejsce w placówce musi znaleźć się dla każdego dziecka, kończącego 3 lata w danym roku kalendarzowym. To znaczy, że żeby skorzystać z bezpłatnej opieki przedszkolnej - nasze maluchy nie muszą mieć ukończonych 3 lat na dzień 1 września 2018 roku, wystarczy, że urodziły się w 2015 roku.

Co jeśli gmina odmówi nam miejsca w przedszkolu ?

Odmowę powinniśmy otrzymać w formie decyzji administracyjnej, od której musimy się odwołać - najczęściej do samorządowego kolegium odwoławczego. W trakcie trwania postępowania odwoławczego - dokumentujemy wszystkie koszty jakie musieliśmy ponieść w związku z niezakwalifikowaniem naszego 3 latka do przedszkola.

Mogą być to koszty opiekunki, prywatnego przedszkola, dojazdów do miejsca zamieszkania dziadków, którym musieliśmy powierzyć opiekę nad dzieciakami w związku z niedopełnieniem przed gminę tzw. obowiązku przedszkolnego.

Koniec końców - sprawę administracyjną wygrywamy (nie ma innej możliwości, jeżeli  złożyliśmy wniosek do przedszkola, znajdującego się w gminie w której jesteśmy zameldowani), nasza pociecha trafia do publicznej placówki, a za cały okres, w którym zmuszeni byliśmy ponosić prywatne koszty zapewnienia opieki małoletniemu - przysługuje nam 100 procentowy zwrot od Państwa.

Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej gminy będzie w takim przypadku art. 415 oraz w szczególności art. 417 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Mamy nadzieję, że wpis mile Was zaskoczył. Zapraszamy do komentowania na naszym FB.