Nazwisko po rozwodzie

W toku postępowania rozwodowego często zapominamy o kwestiach najbardziej pragmatycznych. Do najlepszych przykładów należy zaliczyć właśnie problem zmiany nazwiska po rozwodzie. Zazwyczaj bowiem, każde z byłych małżonków, chce wrócić do swej poprzedniej "godności" -  jednakże niewiele osób wie, że z tematem tym trzeba się spieszyć.

Zgodnie bowiem z art. 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z 25 lutego 1964 roku, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa - w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Od powyższej reguły nie ma wyjątku!

Co w takim razie jeśli się spóźnimy i nie zgłosimy wniosku w terminie 3 miesięcy?

Na szczęście znaleźliśmy dla Was rozwiązanie. Przynosi je ustawa z 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, która umożliwia powrót do starego nazwiska z "ważnych przyczyn". Zmiana taka następuje w trybie administracyjnym, a więc umotywowany wniosek należy złożyć do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

A czy zmiany nazwiska na rodowe może żądać od nas były małżonek ?

Otóż, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2 lutego 1978 roku, w sprawie IV CZ 11/78 były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że KRO takiej możliwości nie przewiduje. Analogiczna sytuacja dotyczy oczywiście byłej małżonki - cóż, mamy XXI wiek.

Znacznie trudniej natomiast o zmianę nazwiska wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa. Zasadą jest bowiem, że dziecko nosi nazwisko obojga małżonków, a  jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w oświadczeniu składanym podczas zawierania małżeństwa.

I tak - zmiana nazwiska dziecka, które ma ukończone 13-lat, zawsze będzie wymagało jego zgody. W przypadku młodszych pociech - zmiana jest możliwa, jednakże wymaga zgody obojga rozwiedzionych małżonków. W przypadku konfliktu - decyzję w tej sprawie podejmie na wniosek jednego z małżonków sąd opiekuńczy.

Macie dodatkowe pytania ? Wpis Was zaciekawił ? Zachęcamy do komentowania artykułu na naszym Facebook.