Czy potrzebuję pozwolenia na budowę garażu będącego jednocześnie pomieszczeniem gospodarczym ?

Jeden z naszych czytelników zwrócił się do nas z ciekawym zapytaniem o możliwość wybudowania garażu stanowiącego jednocześnie pomieszczenie gospodarcze (przeznaczone pod pracę dekarską)  na terenie działki siedliskowej stanowiącego jego własność bez pozwolenia na budowę.

Pytanie wydawać by się mogło proste, jednakże odpowiedź wcale nie jest oczywista co odzwierciedla wielość sporów sądowych dotyczących przedmiotowego zagadnienia prowadzonych przez rozgoryczonych właścicieli przeciwko organom administracji publicznej, które niejednokrotnie nakazują takie budynki rozebrać lub odpłatnie zalegalizować.

Sporną kwestię reguluje art. 29 ust. 1 ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku i jak już to w prawie bywa - na zadane przez czytelnika pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Mec. Kinga Wojtaszek, partner w NNWLegal wyjaśnia: "Wszystko zależy od parametrów budynku. Ustawa wskazuje, że pozwolenia na budowę na działce siedliskowej nie wymaga budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2 jak również garażów o tej samej powierzchni. Łączna liczba tych budynków nie może jednak przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki, a rozpiętość budynku nie może przekraczać 4,8 metra.".

Istnieją jeszcze dodatkowe obostrzenia, dlatego przed przeprowadzeniem nawet najprostszej inwestycji budowlanej zawsze warto zwrócić się z odpowiednim zapytaniem do organu administracji lub skorzystać z porady osoby posiadającej uprawnienia budowlane lub adwokata specjalizującego się w prawie nieruchomości.

A co jeżeli już się zagalopowaliśmy i wybudowaliśmy garaż o powierzchni np. 40 m2 ?

Niestety nie mamy dobrych wiadomości. W takiej sytuacji budowę trzeba bowiem odpłatnie zalegalizować, a jeżeli to się nie uda, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 prawa budowlanego wyda nakaz rozbiórki "samowoli budowlanej".

Taka sytuacja spotkała m. in. inwestora z Łodzi, który 19 października 2017 roku przegrał postępowanie administracyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie II OSK 279/16 dotyczącej wybudowania bez pozwolenia budowlanego budynku gospodarczo-garażowego o wymiarach 7m x 6,60 m (o powierzchni 46,20 m2). Sąd jednoznacznie wskazał, że roboty budowlane w opisywanym przypadku - wymagały uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę.

Przestrzegamy!

A jeśli i Ty masz pytanie ? Napisz do nas na stronie lub na Facebooku. Na najciekawsze raz w tygodniu odpowiadamy na łamach bloga.